Dvojni jaram za uprezanje volova

1. pol. 20. st.

naslov:
Dvojni jaram za uprezanje volova
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1. pol. 20. st.
nazivi:
materijali:
tehnike:
mjere:
gredice dulj. = 168 cm; cjelina v = 60 cm
zbirka: