Kraljevski kotarski sud u Karlovcu

Odluka Kr. kot. suda

17.12.1913. g.

naslov:
Odluka Kr. kot. suda
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
17.12.1913. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
mjere:
cjelina visina = 34.2 cm; cjelina širina = 20.8 cm
zbirka: