Blažon, J.

Molba Josipa Blažona

naslov:
Molba Josipa Blažona
autori:
nazivi:
materijali:
tehnike:
mjere:
cjelina visina = 33.8 cm; cjelina širina = 21 cm
zbirka: