Hreljanović, I.

Telegram „Zori“ od Hreljanovića

naslov:
Telegram „Zori“ od Hreljanovića
autori:
nazivi:
materijali:
tehnike:
mjere:
cjelina visina = 20.5 cm; cjelina širina = 21 cm
zbirka: