naslov:
Telegram V. Reinera
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
11.04.1889. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Dopis g. Vilimu Reineru
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
25.02.1893. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Telegram g. Reinera
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
15.08.1897. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Ostavka V. Reinera
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
20.12.1898. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Ostavka Vilima Reinera
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
24.01.1903. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka: