1 - 10 od 27
naslov:
Faktura
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
13.01.1893. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Dopis u vezi električne rasvjete
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
27.02.1893. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Pismo firme Bak i Schwarzenberg
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
27.07.1892. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Dopis tvrtke Bak i Schwarzenberg
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
05.09.1892. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Dopis tvrtke Bak i Schwarzenberg
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
13.09.1892. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Obavijest tvrtke Bak i Schwarzenberg
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
04.10.1892. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Dopis
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
04.10.1892. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Dopis
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
19.10.1892. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Električna rasvjeta
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
19.10.1892. g.
nazivi:
materijali:
zbirka:
naslov:
Nacrti električne rasvjete
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
19.10.1892. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
1 - 10 od 27