naslov:
Nacrti električne rasvjete
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
19.10.1892. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Nacrti električne rasvjete
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
19.10.1892. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Dopis tvrtke Bak-Schwarzenberg
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
12.12.1892. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Odgovor tvrtke Bak Schwarzenberg
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
19.12.1892. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka: