naslov:
Ostavka V. Tota na članstvo
autori:
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka: