naslov:
Dopis s ponudom i troškovnikom za soboslikarske radove u Zorin-domu od Bradača i Peršina
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
24.06.1934. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka: