naslov:
Molba Gradskog glazbenog zavoda
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
02.03.1898. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Zahvala Glazbenog zavoda
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
15.03.1898. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Zahvala uprave Gradskog glazbenog zavoda
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
08.07.1901. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Molba Gradskog glazbenog zavoda
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
04.05.1910. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka: