naslov:
Molba Kluba akademičara u Karlovcu
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
09.01.1904. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Dopis Kluba hrv. akademičara u Karlovcu
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
17.03.1906. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Pozivnica Klub hrv. akademičara u Karlovcu
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
19.09.1906. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Molba Kluba hrvatskih akademičara u Karlovcu
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
28.09.1907. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Pozivnica kluba hrv. akademičara u Karlovcu
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
28.09.1907. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Dopis Kluba hrv. akademičara u Karlovcu
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
27.04.1910. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka: