naslov:
Molba odbora mirovinskog zavoda članova hrv. zem. kazališta
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
06.1894. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Dopis Nar. zemalj. kazališta iz Zagreba
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
24.08.1894. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Pismo Nar. zemalj. kazališta
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
29.11.1894. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Dopis intendanta Zemalj. kazališta
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
30.08.1898. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Dopis uprave Zemalj. kazališta
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
28.12.1898. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Dopis uprave Hrv. zemalj. kazališta
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
25.04.1901. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Dopis uprave Hrv. zemalj. kazališta
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
27.04.1901. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Dopis uprave Hrv. zemalj. kazališta
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
19.09.1901. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka: