1 - 10 od 12
naslov:
Molba Dragutina Hauptfelda
autori:
vrijeme izrade:
16.08.1887. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Poziv na pretplatu za glasilo "Zora"
autori:
vrijeme izrade:
21.12.1887. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Račun
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
14.02.1891. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Račun štamparije Hauptfeld
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
11.11.1891. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Račun
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
14.07.1893. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Račun D. Hauptfeld
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
04.01.1901. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Račun
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
16.05.1904. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Dopis gđici Dragi Hauptfeld
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
30.09.1907. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Pismo gđice Drage Hauptfeld
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
06.12.1907. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Josip Haydn "Stvaranje svijeta"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
12.10.1913. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
1 - 10 od 12