1 - 10 od 23
naslov:
Molba Dragutina Hauptfelda
autori:
vrijeme izrade:
16.08.1887. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Poziv na pretplatu za glasilo "Zora"
autori:
vrijeme izrade:
21.12.1887. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Časopis "Zora" br. 3 od 15. siječnja
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
15.01.1888. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Časopis "Zora" br. 4 od 22. siječnja
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
22.01.1888. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Račun
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
14.02.1891. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Plakat za koncert Ive pl. Hreljanovića
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
20.06.1891. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Program koncerta Ive pl. Hreljanovića
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
20.06.1891. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Račun štamparije Hauptfeld
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
11.11.1891. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Plakat za koncert g. Raoula Koczalskog
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
20.02.1892. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Račun
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
14.07.1893. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
1 - 10 od 23