1 - 10 od 23
naslov:
Pravila društva karlovačkih pjevača
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
09.05.1861.
vrsta:
materijali:
tehnike:
naslov:
Zora - Concerts Extraordinaires
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1935.
vrsta:
materijali:
naslov:
Plakat s programom
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
20.03.1887.
vrsta:
materijali:
tehnike:
naslov:
Program za koncert
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1891.
vrsta:
materijali:
tehnike:
naslov:
Program velikog koncerta
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
07.08.1892.
vrsta:
materijali:
tehnike:
naslov:
Plakat za predstavu "Graničari ili proštenje na Ilijevo"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
16.04.1893.
vrsta:
materijali:
tehnike:
naslov:
Program koncerta u slavu sv. Ćirila i Metoda
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
16.07.1893.
vrsta:
materijali:
tehnike:
naslov:
Plakat za predstavu "Urar i njegov šešir"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
15.08.1893.
vrsta:
materijali:
tehnike:
naslov:
Plakat za šaljivu pučku igru
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
15.10.1893.
vrsta:
materijali:
tehnike:
naslov:
Plakat za predstavu "Mlinar i njegovo dijete"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
05.11.1893.
vrsta:
materijali:
tehnike:
1 - 10 od 23