naslov:
Dopis Srećka Mažuranića
vrijeme izrade:
07.01.1876.
materijali:
tehnike: