naslov:
Molba Alberta Gudešića
vrijeme izrade:
20.09.1881.
materijali:
tehnike: