naslov:
Zahvala Tamburaškog društva "Hrvatska"
vrijeme izrade:
09.02.1887.
materijali:
tehnike: