naslov:
Dopis koncertne direkcije Ignaza Kugela
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
17.01.1893.
materijali:
tehnike:
naslov:
Program Konc. dir. I. Kugela za koncert Nadine Slaviansky
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
23.01.1893.
vrsta:
materijali:
tehnike:
naslov:
Dopis I. Kugela
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
26.01.1893.
materijali:
tehnike:
naslov:
Dopis I. Kugela
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
17.02.1893.
materijali:
tehnike:
naslov:
Pismo I. Kugela
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
20.02.1893.
materijali:
tehnike:
naslov:
Pismo g. I. Kugela
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
25.02.1893.
materijali:
tehnike:
naslov:
Pismo I. Kugela
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
09.03.1893.
materijali:
tehnike:
naslov:
Pismo I. Kugela
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
10.03.1893.
materijali:
tehnike:
naslov:
Pismo g. Kugela
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
04.09.1893.
materijali:
tehnike:
naslov:
Prilog g. Kugela
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
04.09.1893.
materijali:
tehnike: