naslov:
Dopis Mjesnog odbora Jadranske straže
vrijeme izrade:
19.04.1929.
materijali:
tehnike: