naslov:
Molba Dragutina Hauptfelda
vrijeme izrade:
16.08.1887.
materijali:
tehnike:
naslov:
Račun
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
14.02.1891.
materijali:
tehnike:
naslov:
Račun štamparije Hauptfeld
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
11.11.1891.
materijali:
tehnike:
naslov:
Račun
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
14.07.1893.
materijali:
tehnike:
naslov:
Račun D. Hauptfeld
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
04.01.1901.
materijali:
tehnike:
naslov:
Račun
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
16.05.1904.
materijali:
tehnike:
naslov:
Dopis gđici Dragi Hauptfeld
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
30.09.1907.
materijali:
tehnike:
naslov:
Pismo gđice Drage Hauptfeld
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
06.12.1907.
materijali:
tehnike:
naslov:
Račun za štampanje plakata i programa
materijali:
tehnike:
naslov:
Telegram Drage (Hauptfeld)? iz Zagreba
mjesto izrade:
materijali:
tehnike: