naslov:
Raspored predavanja Mirka Seljana
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1902.
vrsta:
materijali:
tehnike:
naslov:
Plakat za koncert Ive pl. Hreljanovića
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
20.06.1891.
vrsta:
materijali:
tehnike:
naslov:
Plakat za koncert g. Raoula Koczalskog
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
20.02.1892.
vrsta:
materijali:
tehnike:
naslov:
Program koncerta Ive pl. Hreljanovića
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
20.06.1891.
vrsta:
materijali:
tehnike:
naslov:
Program koncerta Drage Hauptfeld
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
12.09.1906.
vrsta:
materijali:
tehnike:
naslov:
Raspored koncerta Drage Hauptfeld
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
02.09.1907.
vrsta:
materijali:
tehnike:
naslov:
Plakat za proslavu 50-godišnjice postojanja društva
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
14.08.1910.
vrsta:
materijali:
tehnike: