naslov:
Dopis s ponudom i troškovnikom za soboslikarske radove u Zorin-domu od Bradača i Peršina
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
24.06.1934.
materijali:
tehnike: