naslov:
Upisna knjiga streljačkog i lovačkog društva
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1851. g.- 20. st.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Znak PHPD “Zora“
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
oko 1870. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Portret Jozefine Barac Bernardić
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1852. g.- 1856. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Panorama Karlovca sa vlakom
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
poslije 1874. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka: