naslov:
Molba društva "Graničar"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
01.02.1887. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Molba Hrv. pjev. društva "Graničar"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
27.05.1894. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Molba Hrv. pjev. društva "Graničar"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
17.11.1898. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Telegram Ćirića
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
19.09.1904. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Telegram Ćilića
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
21.09.1904. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Dopis Hrv. pjev. društva „Graničar“
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
02.05.1921. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka: