naslov:
Račun E. Weissenbergeru
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
oko 1914. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Pismo
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
30.06.1891. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Pozivnica na plesnu zabavu
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
20.01.1894. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Poziv na vatrogasni ples
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
26.01.1901. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Telegram Neumanna
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
15.02.1902. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Pozivnica "Hrvatskog sokola"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
26.01.1907. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka: