1 - 10 od 21
naslov:
Pozivnica na zabavu Varaždinskog pjevačkog društva
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
21.11.1867. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Pozivnica za četvrtu ovogodišnju zabavu
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
31.12.1867. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Dopis g. Dragutinovića
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
15.02.1887. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Obavijest
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
15.02.1888. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Pismo "Vijenca" iz Varaždina
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
01.04.1889. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Dopis Hrv. pjev. društvo "Vijenac"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
20.02.1891. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Dopis društva "Dvojnice"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
31.03.1891. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Molba Hrvatskog pjevačkog društva "Vila"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
05.10.1893. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Molba društva "Vienac"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
29.03.1894. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Molba g. Adolfa Femena
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
28.03.1898. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
1 - 10 od 21