1 - 10 od 12
naslov:
Pozivnica na zabavu Varaždinskog pjevačkog društva
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
21.11.1867. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Pozivnica za četvrtu ovogodišnju zabavu
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
31.12.1867. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Pozivnica Hrv. pjev. društva "Vila"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
09.12.1900. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Pozivnica Hrv. pjev. društva "Vienac"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
13.01.1901. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Pozivnica Hrv. pjev. društva "Vila"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
09.02.1901. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Pozivnica Hrv. rad. pjev. društva "Vienac"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
25.04.1901. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Telegram g. Vulakovića
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
18.05.1902. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Izvještaj o djelovanju hrv. pjevačkog društva "Vila"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
28.03.1903. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Telegram g. Lauka
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
01.09.1904. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Pozivnica Hrv. pjev. društva "Vila"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
26.01.1907. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
1 - 10 od 12