naslov:
Molba odbora akad. društva "Hrvatske"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
09.05.1887. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Zahvala na posudbi
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
10.07.1887. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Odgovor g. Guttmanna
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
20.07.1888. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Pismo g. Bogdana pl. Vulakovića
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
23.04.1895. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Dopisnica g. Lamkonya
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
18.03.1907. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Dopisnica g. Lamkonya
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
22.03.1907. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Koverta naslovljena na Philippa Reinera
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
02.04.1908. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka: