1 - 10 od 43
naslov:
Povelja Franje I. sa privilegijama gradu Karlovcu
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1830. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Povelja Ferdinanda I. sa privilegijima gradu Karlovcu
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1846. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Pozivnica "Slavjanskog pjevačkog društva" iz Beča
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
01.03.1887. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Poziv Hrvatskog akademičkog društva "Zvonimir" na koncert
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
14.03.1887. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Pozivnica Hrvatskog akademskog društva "Zvonimir"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1887. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Dopisnica
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
01.04.1889. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Dopis koncertne direkcije Ignaza Kugela
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
17.01.1893. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Program Konc. dir. I. Kugela za koncert Nadine Slaviansky
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
23.01.1893. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Dopis I. Kugela
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
26.01.1893. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Dopis I. Kugela
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
17.02.1893. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
1 - 10 od 43