1 - 10 od 18
naslov:
Telegram
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
16.04.1870. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Pozivnica na krabuljnu plesnu zabavu
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
10.02.1874. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Poziv Hrvatskog pjevačkog društva "Danica"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
02.02.1889. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Molba g. Antona Kverkovića
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
09.04.1893. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Pozivnica Hrv. pjev. društva "Danica"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
20.02.1892. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Obavijest Društva "Danica"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
19.05.1893. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Poziv za zadušnice Zrinskom i Frankopanu
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
20.04.1895. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Dopisnica pjevačkog društva "Sloga" iz Siska
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
01.08.1898. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Molba društva "Danica"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
11.12.1901. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Dopisnica Ivana Čupaka
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
26.01.1903. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
1 - 10 od 18