naslov:
Dopis Zadruge svratištara, gostioničara, kavanara i krčmara u Karlovcu
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
09.05.1910.
materijali:
tehnike: