naslov:
Domovnica na ime Milana Becka 1908. god.
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1908.
materijali:
tehnike:
naslov:
Domovnica na ime Milana Becka iz 1920. god.
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1920.
materijali:
tehnike:
naslov:
Domovnica na ime Marije Košir
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1920.
materijali:
tehnike: