naslov:
Telegram Vilhara
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
12.09.1891.
materijali:
tehnike:
naslov:
Telegram društva "Velebit"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
15.04.1892.
materijali:
tehnike:
naslov:
Dopis Adolfa Femena
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
18.11.1898.
materijali:
tehnike: