naslov:
Molba Odbora za posvetu barjaka društva "Slavec"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1887. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Poziv pjevačkog društva "Slavec"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
10.07.1887. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Reklamna knjižica za diktafon
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1887. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Pozivnica Društva "Slavec"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
04.1894. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Dopis pevskog društva "Ljubljana"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
08.05.1897. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Molba za narudžbu "Novih akorda"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
12.07.1901. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Dopis Slovenskog pev. društva "Ljubljana"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
19.07.1906. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Dopis društva "Ljubljana"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
14.08.1906. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Molba društva "Ljubljana"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
23.08.1906. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka: