vrijeme izrade:
1987.
vrsta:
materijali:
tehnike:
vrijeme izrade:
1987.
vrsta:
materijali:
tehnike:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1948.
vrsta:
materijali:
tehnike:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1948.
vrsta:
materijali:
tehnike:
vrijeme izrade:
1951.
vrsta:
materijali:
tehnike:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1947.
vrsta:
materijali:
tehnike:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
2006.
vrsta:
materijali:
tehnike:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
2. pol. 20.-
vrsta:
materijali:
tehnike:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1960.
vrsta:
materijali:
tehnike:
naslov:
Stolić
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1824.
vrsta:
materijali: