1 - 10 od 58
naslov:
Zora - Concerts Extraordinaires
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1935. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Pravila društva karlovačkih pjevača
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
09.05.1861. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Plakat s programom
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
20.03.1887. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Plakat za predstavu "Graničari ili proštenje na Ilijevo"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
16.04.1893. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Program Konc. dir. I. Kugela za koncert Nadine Slaviansky
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
23.01.1893. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Program koncerta "Kola"
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
09.01.1891. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Plakat za koncert Ive pl. Hreljanovića
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
20.06.1891. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Program koncerta Ive pl. Hreljanovića
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
20.06.1891. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Program za koncert
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1891. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Plakat za koncert g. Raoula Koczalskog
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
20.02.1892. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
1 - 10 od 58