naslov:
Školska ulica
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1930. g.
nazivi:
zbirka:
naslov:
Mlin na Mrežnici
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
oko 1952. g.
nazivi:
zbirka:
naslov:
Pejzaž
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1961. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Portret Jozefine Barac Bernardić
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1852. g.- 1856. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Panorama Karlovca sa vlakom
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
poslije 1874. g.
nazivi:
materijali:
tehnike:
zbirka:
naslov:
Portret gđe. Petrović (rođ. Dasović)
autori:
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1856. g.
nazivi:
zbirka: