1 - 10 od 42
naslov:
Dopis centralnog odbora Hrvatskog pjevačkog saveza
vrijeme izrade:
15.04.1876.
materijali:
tehnike:
naslov:
Pravila Saveza hrvatskog pjevačkog društva
vrijeme izrade:
27.04.1876.
materijali:
tehnike:
naslov:
Okružnica Saveza hrv. pjev. društva
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
08.08.1892.
materijali:
tehnike:
naslov:
Dopis tajnika Saveza hrv. pjev. Društva
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
29.09.1892.
materijali:
tehnike:
naslov:
Dopis tajnika Saveza hrv. pjev. Društva
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
27.11.1892.
materijali:
tehnike:
naslov:
Dopis predsjednika Saveza hrv. pjev. Društva
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
16.08.1893.
materijali:
tehnike:
naslov:
Dopis Savezu hrvatskih pjevačkih društava
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
28.11.1893.
materijali:
tehnike:
naslov:
Dopis saveza hrv. pjev. društva
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1894.
materijali:
tehnike:
naslov:
Obavijest Saveza hrv. pjev. društva
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
22.09.1897.
materijali:
tehnike:
naslov:
Okružnica Saveza hrvatskih pjevačkih društava
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
15.10.1897.
materijali:
tehnike:
1 - 10 od 42