naslov:
Dopis gradskog poreznog ureda
vrijeme izrade:
06.04.1887.
materijali:
tehnike: