Odjeli i zbirke

Etnografski odjel

U fundusu Etnografskoj odjela GMK čuvaju se različiti uporabni i ukrasni predmeti koji su nastali u seoskim sredinama, ili su ih za seljake izrađivali obrtnici nastanjeni u gradovima. Datiraju uglavnom s kraja 19. i prve polovice 20. stoljeća. Danas ih smatramo vrijednom kulturnom baštinom koja govori o negdašnjem načinu života, o estetskim i moralnim vrijednostima minulih vremena, o općim promjenama u društvu i o utjecajima građanske kulture na narodno stvaralaštvo. U strukturi narodnih rukotvorina sačuvane su osnove pretpovijesnih tehnika izrade koje su se generacijama prenosile s koljena na koljeno. Stoga su rukom izrađeni predmeti važni za etnološka istraživanja.

Sačuvani predmeti prikupljeni su u selima karlovačkog područja (današnje Karlovačke županije) s područja Žumberka, Donje Kupčine i Like (Kaluđerovac). U kulturno-povijesnom pogledu tipični su za prostor između velikih geografskih areala, gdje se dodiruju i međusobno prožimlju značajke dinarskog, panonskog, jadranskog, istočno-alpskog kulturnog stila. Zbog raznolikosti etnografske građe fundus je podijeljen na 9 zbirki.

Voditeljica odjela:
Nikolina Belančić Arki, kustos