Odjeli i zbirke

Kulturno-povijesni odjel

Počeci Odjela gotovo se podudaraju s početkom rada Muzeja 1952. godine, oboje pod vodstvom ravnateljice Ivane Vrbanić, čija prva kulturno-povijesna izložba je bila „Karlovac u 19. stoljeću“ (1957.). Fundusu Odjela pribrojena su dva od svega četiri sačuvana predmeta što su ih muzeju još 1911. godine namijenili ugledni karlovački donatori, odazivajući se pozivu tada osnovanog Muzealnog odbora za pomoć u sabiranju starina: bicikl velociped (darovao Hugo Lukšić) i metalna škrinja. Odjel su nadalje vodili Petar Skutari (1973.-1979.), Marinka Mužar (1979.-1990.), Nikica Jakšić (1990.-1991.), Nikola Albaneže (1994.-1998.).

Od 1998. g. Kulturno-povijesni odjel vodi Igor Čulig, kustos.

Raznorodnost i rastući opseg zbirki s vremenom su doveli do nove raspodjele fundusa odnosno redefiniranje djelovanja između kulturno-povijesnog i mlađeg povijesnog odjela. Razvrstavanje u zbirke provedeno je 2010. godine.

Najvažnija zadaća odjela je prikupljanje svjedočanstava života u okružju karlovačkog urbanog prostora i kućanstava, iz čega se nadaje slijedeći sustav zbirki:

Zbirka arhitektonskih elemenata i ulične opreme
Zbirka namještaja
Zbirka posuđa i pribora
Zbirka ambijentalnih i priručnih tehnikalija
Zbirka posoblja i ambijentalnih ukrasa
Zbirka odjeće i modnog pribora

U nešto manjoj mjeri, nadopunjujući rad povijesnog odjela, fundusu odjela pribrojena i ostavština javnih službi i ustanova. U samoj jezgri lokalne baštine nalazi se i industrijska (u najširem smislu riječi) baština, bilo da je riječ o alatima i strojevima, bilo da je riječ o obrtničkim i industrijskim proizvodima. Razvrstana je u slijedećim zbirkama:

Zbirka dizajna i ambalaže
Zbirka industrijske baštine
Zbirka nacrta i planova
Zbirka školstva

Fundus odjela broji više oko 2000 predmeta.