Odjeli i zbirke

Odjel suvremene povijesti od stvaranja RH 1990.

Odjel za suvremenu povijest od stvaranja RH najmlađi je odjel Gradskog muzeja Karlovac. Ustanovljen je s ciljem prikupljanja, proučavanja i prezentiranja predmeta koji dokumentiraju burno vrijeme 1990-ih, prvih demokratskih izbora u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji i njenog raspada, stvaranje slobodne neovisne Republike Hrvatske, s osobitim naglaskom na Domovinski rat od 1991. do 1995. Strukturna obilježja Odjela određena su najznačajnijom funkcijom građe koju obrađuje-edukacijom korisnika, posebice školske mladeži. Sustavno prikupljanje građe započelo je 1992. godine. Sakupljena muzejska građa do 2007. godine bila raspoređena u postojećim zbirkama Povijesnog odjela Gradskog muzeja Karlovac. Poradi učinkovitije obrade, zaštite i prezentacije ovoga heterogenog materijala osnovan je poseban odjel. Tematska raznolikost i brojnost prikupljenih predmeta uvjetovala je razvrstavanje građe u pet zbirki: zbirku oružja, zbirku odora i vojne opreme, dokumentarnu zbirku, zbirku filmskih i video zapisa i zbirku svakodnevice. Osobitost svake od ovih cjelina je njihova autentičnost i jedinstvenost primjeraka.

Voditeljica odjela:
Ružica Stjepanović, viša kustosica